ABC-Handlu
Image default
Home » Blog » Spółki giełdowe a ESG – podsumowanie Kongresu Dobrych Praktyk
Przemysł i Technologia Wszystkie

Spółki giełdowe a ESG – podsumowanie Kongresu Dobrych Praktyk

Aż 25% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych wzięło udział w Kongresie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, by czerpać z wiedzy ekspertów oraz doświadczenia m.in. PZU, Santander Bank Polska, PKN Orlen, czy BNP Paribas. W ramach dwudniowego wydarzenia 31 maja – 1 czerwca odbyło się 13 paneli tematycznych oraz praktyczne warsztaty. Tematem przewodnim były nowe, dobre praktyki, czyli zbiór zasad ładu korporacyjnego, które szczególny nacisk kładą na raportowanie pozafinansowe oraz ESG. spółki

Kongresowi przyświecał cel ułatwienia spółkom wdrożenia nowego zestawu dobrych praktyk spółek notowanych na GWP, zwanych DPSP2021, który zacznie obowiązywać od 1 lipca br. Istotną zmianą jest wprowadzenie zasady: stosuj lub wyjaśnij (comply or explain). Każda spółka jest obowiązana do publikacji aktualnej informacji stosowania poszczególnych zasad, a gdy któraś z zasad nie jest stosowana, spółka powinna wyjaśnić okoliczności i przyczyny nie stosowania zasad. Celem organizatorów Kongresu Dobrych Praktyk jest pomoc spółkom, aby inspirując się przykładem liderów, mogły wdrożyć dobre praktyki.

Szczególny nacisk położony był na wdrożenie działań z zakresu ESG, czyli wpływu organizacji na ochronę środowiska, dbanie o społeczeństwo i wprowadzenie ładu korporacyjnego. Tym zagadnieniom poświęcone było 13 paneli tematycznych, w których udział wzięli topowi eksperci oraz członkowie firm i spółek, które od lat działają zgodnie z zasadami ESG. Pierwszym tematem, poruszonym na wirtualnej scenie Kongresu, był ład korporacyjny.

Dlaczego tak istotny jest ład korporacyjny? Pomaga on wypracować najlepszy model biznesowy, z którego spółka będzie czerpać wymierne korzyści. Na koniec dnia, największą wartością dla każdej spółki będzie wzrost kapitalizacji, wzrost zaufania do niej i dobre relacje inwestorskie. Co ważne – ładu korporacyjnego nie można wdrażać „na skróty”, dlatego przed wprowadzeniem go do swojej organizacji, należy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, by w pełni realizować te zasady 

– mówił Jarosław Grzywiński, Instytut Rynków Kapitałowych, Kochański & Partners.

Odpowiedzialny biznes to temat, który obecny jest w każdej branży. Działanie zgodnie ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną biznesu niesie ze sobą liczne korzyści, które podkreślali eksperci.

Realizując aspekty związane z ESG wierzymy, że pozyskamy nowych inwestorów długoterminowych, ale również klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na zrównoważony rozwój. To nowy i szybko rozwijający się sposób zarządzania, który z pewnością będzie zyskiwał na znaczeniu. Najlepsza rada dla mniejszych firm chcących wdrażać ESG, to zacząć od przeanalizowania swojego wpływu pod kątem społecznym i środowiskowym i wybrać najistotniejsze obszary, w których można zacząć działać małymi krokami

 – radziła Joanna Gorczyca, PZU.

Pierwszym z czterech najważniejszych składników nowych dobrych praktyk są zasady związane z polityką informacyjną oraz komunikacją z inwestorami.

Jednym ze sposobów komunikacji z akcjonariuszami, jakie realizujemy, jest możliwość czynnego udziału w walnych zgromadzeniach za pomocą Internetu. Dzięki temu akcjonariusze mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu, przekazywać swoje uwagi, głosować, zadawać pytania. Zaobserwowaliśmy, że zainteresowanie tego typu transmisjami wzrosło podczas pandemii, kiedy wiele aspektów życia i biznesu przeniosło się do świata wirtualnego. 

– Łukasz Siwek, Santander Bank Polska.

Istotnym wymogiem, któremu będą musiały podołać spółki jest również zmniejszenie nierówności – według nowych zasad w zarządach spółek kobiety powinny stanowić co najmniej 30% członków.

Z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że mitem jest twierdzenie, iż kobiety nie chcą zajmować kierowniczych stanowisk. Jednym z powodów takich przekonań może być fakt, że przez przerwy w pracy związane z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, tracą szansę na awans. Przeświadczenie, że kobiety nie podołają obowiązkom zarządczym jest całkowicie niesłuszne. Dzięki wprowadzeniu odgórnych wymogów co do liczby kobiet w zarządach, nie tylko zmniejszą się nierówności, ale również podejście innych kobiet, które zobaczą, że wysokie stanowiska są również w ich zasięgu

 oceniała Ewa Radkowska – Świętoń, Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Eksperci podkreślali także istotę polityki różnorodności i korzyści z niej płynące

Różnorodność w organizacji jest jak inwestowanie. Inwestorzy mówią o dywersyfikacji inwestycji – podobnie jest również, kiedy mówimy o różnorodności w firmach. Jeśli zatrudnia ona homogeniczną grupę pracowników o podobnym pochodzeniu, wieku, płci, szanse na innowacyjne, dobre pomysły maleją. Natomiast w grupach mieszanych, różnorodnych – innowacyjność zdecydowanie rośnie

 – dodaje Izabela Tworzydło, BNP Paribas.

Firmy, w których są transparentne zasady wynagradzania oraz przejrzyste kryteria i równy dostęp do awansu, nie będą borykać się z problemami nierówności płci. Pomocne mogą okazać się specjalne stanowiska i grupy wsparcia w ramach organizacji, które skoncentrują się na zagadnieniach równości, będą rozwiązywać problemy czy organizować kampanie w tym zakresie 

– dodała Sylwia Czarkowska, Lotte Wedel.

Niezwykle istotne było zgromadzenie podczas Kongresu Dobrych Praktyk przedstawicieli środowiska akademickiego, ekspertów ładu korporacyjnego, spółek giełdowych oraz liderów dobrych praktyk spoza giełdy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z wdrażania dobrych praktyk. Drugi dzień wydarzenia poświęcony był praktycznym warsztatom, dzięki którym uczestnicy poznali zagadnienia z zakresu komunikacji i relacji z akcjonariuszami, polityką informacyjną oraz tworzeniem equity story.

Frekwencja na wydarzeniu jedynie potwierdza moje przeświadczenie, że małymi krokami można zmienić świat. Zaproszeni na wydarzenie eksperci chętnie dzielili się swoją wiedzą, z której mogą skorzystać także mniej doświadczone spółki. Była to druga edycja Kongresu Dobrych Praktyk organizowana przez moją agencję [vi:] i z pewnością nie ostatnia 

– podsumowała Victoria Iwanowska, organizatorka Kongresu.

Kontakt dla mediów:

Natalia Pisarska: tel. 570 925 230 | e-mail: natalia.pisarska@
www.dspectrum.pl

https://abc-handlu.pl/category/wszystkie/przemysl/

Related posts

Sauna SC: Nowoczesne i tradycyjne sauny i łaźnie

ABC-Handlu

Grande Finale: Producent ubrań dla psów i kotów

ABC-Handlu

Profesjonalne usługi barmańskie i baristyczne

ABC-Handlu
error: Content is protected !!