ABC-Handlu
Home » Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reklama Kreatywna Kamil Ciepielewski .z siedzibą w Tczewie na ulicy Gdańskiej 8c, zwany dalej administratorem danych;
  2. Administratorem danych jest Pan Kamil Ciepielewski (e-mail: k.ciepielewski@abc-handlu.pl);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych lub/i w celu realizacji umów.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób trzecich;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wyrażenia zgody lub/i złożenia zamówienia do momentu cofnięcia zgody lub/i upływu 5 lat od daty ostatniego dokumentu sprzedaży.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.