ABC-Handlu
Home » Blog » Stan transformacji cyfrowej w Polsce
Przemysł i Technologia Wszystkie

Stan transformacji cyfrowej w Polsce

“Stan transformacji cyfrowej w Polsce” – podsumowanie wyników badań

Transformacja cyfrowa jest rozumiana zbyt wąsko a przedsiębiorcy chcieli przeczekać pandemię bez wprowadzania koniecznych zmian – to część wniosków z badań przeprowadzonych przez Kantar Polska na zlecenie Future.Company. W ramach badań Kantar Polska spytał osoby z najwyższych szczebli decyzyjnych przedsiębiorstw w Polsce o to, jak rozumieją transformację cyfrową, o poziom zaawansowania zmian a także o obawy i nadzieje związane z tym procesem. Wyniki sugerują, że Polscy przedsiębiorcy rozumieją transformację cyfrową wąsko, nie doceniają aspektu ludzkiego, a co za tym idzie ryzykują przeprowadzeniem działań powierzchownych i nieskutecznych.

Polscy przedsiębiorcy nie doceniają zalet transformacji cyfrowej?

 • Wyniki sugerują, że tylko 16 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że transformacja cyfrowa przełoży się na sprzedaż a raptem 11 proc. widzi w jej zaletach podniesienie kompetencji swojego zespołu.
 • 49 proc. ankietowanych nie uważa, że analiza perspektywy klientów jest krokiem, od którego należy rozpocząć transformację cyfrową.
 • Niemal trzy czwarte polskich przedsiębiorców nie bierze pod uwagę zmiany kultury organizacji i sposobów zarządzania ludźmi w ramach transformacji cyfrowej.
 • Takie wyniki wskazują, że zalety transformacji cyfrowej nie są doceniane – oceniają eksperci Future.Company.
 • Takie wyniki sugerują, że transformacja cyfrowa jest realizowana na podstawie ograniczonych i błędnych założeń i przy ignorowaniu potrzeb klientów – oceniają eksperci Future.Company.
 • Transformacja cyfrowa jest rozumiana wąsko, nie uwzględniany jest aspekt ludzki, który jest kluczowy. Może to poskutkować powierzchownymi i mało skutecznymi zmianami – oceniają eksperci Future.Company.
 • Istnieje zagrożenie, że zbyt wąskie rozumienie transformacji wraz z błędnymi założeniami będzie skutkować tym, że transformacja cyfrowa nie będzie realizować swoich założeń – oceniają eksperci Future.Company.

Ponadto,

 • 97 proc. ankietowanych nie przeszło transformacji cyfrowej a raptem jedna czwarta uważa, że jest on w zaawansowanym stadium. Sugeruje to, że polscy przedsiębiorcy postanowili przeczekać pandemię w nadziei na powrót do warunków funkcjonowania jak przed COVID-19.
 • 65 proc. ankietowanych przyznaje, że ma obawy związane z transformacją cyfrową, a aż 40 proc. twierdzi, że dotyczą one kosztów. Obawy – zwłaszcza te dotyczące kosztów – mogą skutkować oszczędnościami na inwestycjach w zmiany, które są konieczne lub na rezygnacji z inwestycji, które ze strategiczno-rozwojowego punktu widzenia są niezbędne.
 • 35 proc. ankietowanych twierdzi, że nie ma adekwatnego wsparcia w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej swoich organizacji.
 • Dla 49 proc. ankietowanych problemem jest brak środków, brak odpowiedniej wiedzy lub i tego, i tego.

Badanie „Stan transformacji cyfrowej w Polsce” zostało przeprowadzone metodą CATI na próbie 100 osób z najwyższych szczebli menedżerskich średnich przedsiębiorstw. Z badania wykluczono m.in. administrację publiczną, szkolnictwo oraz przemysł wydobywczy.


Więcej informacji:

Jan Smoleński
+48 510 291 250 | Jan.smolenski@ahavapr.pl
www.ahavapr.pl


O Future.CompanyFuture.Company to projekt skoncentrowany na wsparciu liderów biznesu w procesie transformacji cyfrowej. Partnerzy Future.Company pracują bezpośrednio z CEOs i founderami w modelu concierge, oferując dostosowane do potrzeb stałe wsparcia wiedzowe, doradcze, projektowe i networkingowe. Skupiają się na wspólnym poszukiwaniu szytych na miarę rozwiązań i przyspieszają proces zmian w organizacji. Future.Company to także klub, który oferuje przestrzeń do rozmów o wyzwaniach transformacji cyfrowej w atmosferze zaufania i inspiracji z innymi liderami, autorytetami, mentorami i ekspertami z obszaru nowych technologii i zarządzania. 

Założyciele Future.Company – Olgierd Cygan, Iza Klat i Andy Woynarowski, połączyli siły i własne różnorodne doświadczenia, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wymagającej grupy świadomych managerów, którzy w szybko zmieniającym się cyfrowym świecie, chcą zapewnić sukces rynkowy swoim organizacjom. Inicjatywa powstała z przekonania, że u podstaw każdej zmiany stoją ludzie i to ich potrzeby, umiejętności, kompetencje i rozwój są siłą napędową wszelkich działań partnerów Future.Company.


https://abc-handlu.pl/category/wszystkie/technologia/

Related posts

Coniraya Hodowla Alpak

ABC-Handlu

Nowość od Helcom — jabłka prażone z wyjątkowymi dodatkami.

ABC-Handlu

Agro Danmis: Unikalny dar natury!

ABC-Handlu